امروز جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ ۰۵:۱۰

نوین سم

شرکت نوین سم , کودهای حاصلخیز شیمیایی , بذر سیفیجات , بذر سبزیجات , سم
کاتالوگ

محصولات و خدمات نوین سم

موردی یافت نشد.

نوین سم

مشخصات کلی

نوین سم

 • شرکت خصوصی
 • کشاورز ، باغدار و پرورش دهنده
 • پیمانکار
 • توزیع کننده
 • تامین کننده
 • مهندس ، مشاور ، مجری
 • خدمات
 • کارشناس ، کارمند ، دانشجو

نوین سم

700

نوین سم ، کودهای حاصلخیز شیمیایی , بذر سیفیجات , بذر سبزیجات , سم
نوین سم ، کودهای حاصلخیز شیمیایی , بذر سیفیجات , بذر سبزیجات , سم

مالکیت

۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۰

ابراهیم صادقی

بازرگانی و تجارت
 • ایران

کشاورزان , باغداران

انجمن ها

 • انجمن مدیران فنی و اجرایی
 • سایر انجمن ها

سوابق اجرایی